Op d’n Hofbal goof Vors Joeccius XI gruuëts bekindheid aan Prins Carnaval 2019 in ’t Jocus Riék:

Prins Erik I (Schnock)

Adjudante Paul Hekkens & Dominique Dello